Lecturers


Noradinah binti Haji Jaidi

Lecturer

Office:

Language and Literacy Academic Group, Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education.

Phone No

+673 2463001 ext. 1645

Email Address

noradinah.jaidi@ubd.edu.bn

Academic Qualification

 • BA Primary Education (Brunei Darussalam), MA in Education (University of Wales Institute, Cardiff, UK).

Teaching Area

 • Penyelidikan dan Isu dalam Pendidikan Bahasa Melayu (EO-5302-B)
 • Kemahiran Berfikir dalam Pendidikan Bahasa Melayu(EO-5306-B)
 • Malay Language Education for Primary Schools (ET-5301-P)
 • Malay Language Education for Secondary Schools (ET-5302-S)
 • Latihan Ilmiah Master of Education (Bahasa Melayu) (EO-5201-B)
 • Latihan ilmiah Master of Teaching (Bahasa Melayu)(ET-5203-P/S)

Research Interest

 • Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, Pendidikan Literasi, Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Melayu, Kemahiran Berfikir dan Metakognisi.

Recent Publications

 • Noradinah Hj Jaidi, Hjh Suraya Hj Tarasat dan Sri Kartika Hj Abd Rahman (2014). Guru dan Pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah di Negara Brunei Darussalam. Laporan Penyelidikan untuk Jabatan Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan, Kementerian Pendidikan, Negara Brunei Darussalam.
 • Noradinah Jaidi, Suraya Tarasat, Sri Kartika Rahman, & Mohammad Yusri Abdullah (2014). Kesan penggunaan perisian iMindMap dalam penulisan karangan jenis rencana. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 134, 389-398. (Open access: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814031711).
 • Noradinah Jaidi,  Suraya Tarasat, Sri Kartika Rahman, Mesra Adikasuma Metussin & Abu Bakar Madin (2014). Keberkesanan bahan visual dalam penulisan karangan Bahasa Melayu. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 134, 454-462. (Open access: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814031784).

Previous Consultation & On-going research

 • Strategi Meningkatkan Mutu Pengajaran Jawi bagi Guru-Guru Sekolah Rendah & Menengah anjuran Kementerian Pendidikan (Februari 2013).
 • Strategi Meningkatkan Mutu Pengajaran Karangan, Meringkaskan Karangan dan Memoden bagi Guru-Guru Sekolah Menengah anjuran Kementerian Pendidikan (April – Jun 2013).
 • Bacaan Awal Anak Damit bagi Ibu-ibu mengandung kerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Kesihatan (Januari 2014).
 • Pembinaan Ujian Diagnostik Bahasa Melayu untuk Pelajar Tahun 10 bagi Program 2PBM Peringkat Sekolah Menengah Atas Negara Brunei Darussalam anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan (Oktober 2013 - September 2014).
 • Guru dan Pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah di Negara Brunei Darussalam kerjasama dengan Jabatan Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan, Kementerian Pendidikan, Negara Brunei Darussalam (Januari 2013–Januari 2014).
 • Tajuk: Educational Aspect of Child Protection in Brunei: An Exploratory Study. Penyelidik: Dr Hj Gamal Abd Nasir bin Hj Zakaria, Dr Hjh Salwa binti Dato Mahalee, Noradinah binti Hj Jaidi dan Dk Yusimah binti Pg Hj Amjah. SOASCIS Research Cluster  (Menunggu permohonan Grant).
 • Tajuk: Kesan Teknik NHT Terhadap Pencapaian Penulisan Karangan Bergambar Murid Tahun 5. Penyelidik: Noradinah Hj Jaidi, Dr Hjh Suraya Hj Tarasat,  Sri Kartika Hj Abd Rahman dan Hjh Harinah Hj Mohamad Shara. (on-going)
 • Tajuk: Motivasi Membaca dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Negara Brunei Darussalam. Penyelidik: Noradinah Hj Jaidi, Dr Hjh Suraya Hj Tarasat, Sri Kartika Hj Abd Rahman dan Nuruljannah Shukriyah Abdullah. (on-going)
 • Tajuk: Guru dan Amalan Pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah. Penyelidik: Noradinah Hj Jaidi, Dr Hjh Suraya Hj Tarasat dan Sri Kartika Hj Abd Rahman. (on-going)
 • Tajuk: Kesan Kaedah Literature Circles Terhadap Pencapaian Kefahaman Membaca bagi Murid-Murid Tahun 5. Penyelidik: Noradinah Hj Jaidi, Dr Hjh Suraya Hj Tarasat, Sri Kartika Hj Abd Rahman dan Noraidah Hj Banat Gul. (on-going)
 • Tajuk: Guru dan Rutin Pengajaran Pendidikan Bahasa Melayu di Sekolah Rendah. Penyelidik: Noradinah Haji Jaidi. (on-going)